Bomenbeleidsplan 2012-2021

Hier vindt u het bomenbeleidsplan en de 'Groene Kaart'. Op de Groene Kaart is te vinden of uw boom zonder ontheffing gekapt kan worden.

De "Groene Kaart" is een plattegrond van de gemeente Hardinxveld-Giessendam waarop punten en vlakken staan. Deze kaart is samengesteld op basis van de structuurkaart bomen. De punten stellen beschermde bomen voor, de vlakken zijn gebieden met zowel beschermde als niet beschermde bomen. De punten worden omschreven in een register. Wanneer iemand een boom wil kappen, dient hij eerst op de tekening te kijken of deze boom hierop vermeld staat. Er zijn dan 2 mogelijkheden:

  1. Staat de boom op de tekening of in een vlak, dan dient er een ontheffing voor de bomenkap aangevraagd te worden bij de gemeente.
  2. Staat de boom niet op de tekening en/of staat de boom buiten het vlak, dan mag de boom zonder ontheffing gekapt worden.

Ter verduidelijking, er is geen sprake meer van een algemeen kapverbod. Waar niets op de kaart is vastgelegd, geldt dat een eigenaar van een boom zonder een ontheffing de boom mag kappen.