Kadernota Strategisch Grondbeleid 2023-2026

Op 30 maart 2023 heeft de gemeenteraad de Kadernota strategisch grondbeleid vastgesteld. De Nota Grondbeleid 2014-2018 was al enige tijd aan herziening toe, maar werd meermaals uitgesteld. Reden was een goede koppeling met de meerdere keren vertraagde Omgevingswet inclusief de Aanvullingswet grondeigendom.

De Kadernota strategisch grondbeleid is opgesteld, zodat deze zowel toepasbaar is onder de huidige Wro als onder de toekomstige Ow. Grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel om ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken. Met de Kadernota strategisch grondbeleid heeft de gemeente de keuze tussen:

  1. Passief (faciliterend) grondbeleid, waarbij de markt projecten ontwikkelt.
  2. Actief grondbeleid, waarbij de gemeente zelf projecten ontwikkelt.
  3. Een combinatie van 1. en 2.

In het vorige grondbeleid heeft de gemeente sterk gefocust op faciliterend grondbeleid. Met de komst van de Kadernota strategisch grondbeleid wordt overgegaan op situationeel grondbeleid. De gemeente krijgt een meer verbindende rol binnen projecten en is aan zet om met creatieve oplossingen te komen die echter wel financieel uitvoerbaar moeten zijn. Als de markt een ruimtelijk project zelfstandig realiseert, dan faciliteert de gemeente dat. Mocht dit niet slagen en het maatschappelijk belang groot zijn, kan de gemeente kiezen om het project zelf actief te ontwikkelen. Hiermee heeft de gemeente meer sturing op de projecten en de invulling ervan dan voorheen. De uiteindelijke doelstelling van de gemeente is dat we samen met de markt bouwen mogelijk blijven maken.