Mandaatregister

Volgens wetten en andere regelingen mag het college van B en W heel veel. Een overzicht daarvan vindt u in het gemeentelijke mandaatregister. Een mandaat is het recht of de opdracht om iets te regelen.

Het college heeft rechten om bepaalde taken uit te voeren. Dit noemen we bevoegdheden. Ook de burgemeester heeft veel bevoegdheden. Soms is het niet de bedoeling of niet mogelijk dat de burgemeester of het college zelf alle bevoegdheden uitoefent. De persoon of groep mensen kan dan de bevoegdheid aan iemand anders geven. Bijvoorbeeld aan een directeur. Hij krijgt dan dezelfde rechten. Dit noemen we mandateren. Degene die de bevoegdheid heeft gekregen, mag deze in sommige gevallen weer aan iemand anders geven. Dat heet ondermandateren.

In het mandaatregister vindt u welke medewerkers welke bevoegdheden mogen uitoefenen.