Collegevergadering 14 mei 2024

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 14 mei 2024.

Datum vergadering: 14 mei 2024

Aanwezig

 • Burgemeester Dirk Heijkoop,
 • Wethouder Jan Nederveen
 • wethouder Arjan Meerkerk
 • Wethouder Christa Hendriksen
 • Loco-secretaris Fardo Haagsma

Afwezig

 • Secretaris Sonja van der Stel

Besluitenlijst vorige vergadering

Beslissing: Goedgekeurd

Herziening gedragscode soortenbescherming gemeenten volgens Wet Natuurbeheer

Advies

 • Beslispunt 1

De 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten, versie 2020' van Stadswerk in te trekken.

 • Beslispunt 2

De 'Gedragscode Soortenbescherming gemeenten, versie 2023' opgesteld door Stadswerk van toepassing te verklaren voor het beheer en onderhoud van groen in de gemeente.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0048222

Collegeadvies pré-mantelzorgwoning Rivierdijk 404

Advies

 • Beslispunt 1

Akkoord te gaan met de realisatie van een pre-mantelzorgwoning aan de Rivierdijk 404 te Hardinxveld-Giessendam en daarmee af te wijken van de ''beleidsregel premantelzorgwoning 2021''.

 • Beslispunt 2

Te starten met een herziening van de "beleidsregel pre-mantelzorgwoning 2021".

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0048273

Vastgesteld in de B&W-vergadering Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 • Loco-secretaris, Fardo Haagsma
 • Burgemeester, Dirk Heijkoop