Collegevergadering 7 mei 2024

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 7 mei 2024.

Datum vergadering:

Aanwezig

 • Burgemeester Dirk Heijkoop,
 • Wethouder Jan Nederveen
 • wethouder Arjan Meerkerk
 • Wethouder Christa Hendriksen
 • Secretaris Sonja van der Stel

Besluitenlijst vorige vergadering

Beslissing: Goedgekeurd

Vorming Streekomroep | Raadsinformatiebrief

Advies

 • Beslispunt 1

De gemeenteraad via de "Raadsinformatienota streekomroep" te informeren over de vorming van een nieuwe streekomroep.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0041769

Rechtmatigheidsverantwoording 2023 - tijdigheid

Advies

 • Beslispunt 1

Onderschrijdingen van lasten of investeringsbudgetten en/of lagere of hogere baten dan begroot die gemeld en toegelicht worden in de jaarrekening aan te merken als tijdige melding in het kader van rechtmatigheid.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0045867

Beantwoording artikel 12-vragen T@B-fractie m.b.t. de voortgang van bouwen van woningen

Advies

 • Beslispunt 1

De artikel-12 vragen (31 maart 2024) van de T@B-fractie over de voortgang van bouwen woningen te beantwoorden.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0042725

Raadsvoorstel Scenario AZC

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0038351

Vastgesteld in de B&W-vergadering Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 • Secretaris, Sonja van der Stel 
 • Burgemeester, Dirk Heijkoop