Collegevergadering 12 maart 2024

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 12 maart 2024.

Datum vergadering: 12 maart

Aanwezig:

  • Burgemeester Dirk Heijkoop,
  • Wethouder Jan Nederveen
  • wethouder Arjan Meerkerk
  • Wethouder Christa Hendriksen
  • Secretaris Sonja van der Stel

Besluitenlijst vorige vergadering

Beslissing: Goedgekeurd

Vastgesteld in de B&W-vergadering

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

  • Secretaris, Sonja van der Stel 
  • Burgemeester, Dirk Heijkoop