Collegevergadering 16 april 2024

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 16 april 2024.

Datum vergadering:

Aanwezig

 • Burgemeester Dirk Heijkoop,
 • Wethouder Jan Nederveen
 • wethouder Arjan Meerkerk
 • Wethouder Christa Hendriksen
 • Secretaris Sonja van der Stel

Besluitenlijst vorige vergadering

Beslissing: Goedgekeurd

Raadsinformatienota verkenningen zwembadterrein

Advies

Beslispunt 1

De gemeenteraad via de "Raadsinformatienota verkenningen zwembadterrein" te informeren over de resultaten om te komen tot realisatie van een buitenbad.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0039359

RIB verkenning binnenzwembaden Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht

Advies

Beslispunt 1

In te stemmen met het versturen van de bijbehorende raadsinformatiebrief.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0039988

Artikel 12 RVP vragen met betrekking tot vaccinatiegraad in Hardinxveld-Giessendam

Advies

Beslispunt 1

In te stemmen met de beantwoording van de artikel 12 vragen van de Fractie T@B inzake vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Hardinxveld-Giessendam.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0040144

Vastgesteld in de B&W-vergadering Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 • Secretaris, Sonja van der Stel 
 • Burgemeester, Dirk Heijkoop