Collegevergadering 16 januari 2024

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 16 januari 2024

Datum vergadering: 16 januari 2024

Aanwezig

 • Burgemeester Dirk Heijkoop,
 • Wethouder Jan Nederveen
 • wethouder Arjan Meerkerk
 • Wethouder Christa Hendriksen
 • loco-secretaris Sonja van der Stel
 • De voorzitter opent de besloten zitting

16 januari 2024: 9:51 uur

 • Besluitenlijst vorige vergadering

Beslissing: Goedgekeurd

 • Convenant Lokale Overheid NVVK voor overheidsschuldeisers

Advies

 • Beslispunt 1

Het Convenant Lokale Overheid NVVK voor overheidsschuldeisers te ondertekenen.

 • Beslispunt 2

Wethouder C. Hendriksen namens de gemeente Hardinxveld-Giessendam te machtigen voor het digitaal ondertekenen van het Convenant Lokale Overheid NVVK voor overheidsschuldeisers.

 1. Beslissing: Goedgekeurd
 2. Zaaknummer: 2024-0002810
 • Beantwoording Artikel 12 RvO jeugdhulp

Advies

 • Beslispunt 1

In te stemmen met de beantwoording van de artikel 12 RvO van de leden van de begeleidingscommissie Rekenkamer inzake het Rekenkamerrapport 'Onderzoek naar de doeltreffendheid van preventie in het jeugdhulpbeleid in Hardinxveld-Giessendam'.

 1. Beslissing: Goedgekeurd
 2. Zaaknummer: 2024-0003925
 • De voorzitter sluit de zitting

16 januari 2024 12:46 uur

Vastgesteld in de B&W-vergadering Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 • loco-secretaris, Sonja van der Stel 
 • Burgemeester, Dirk Heijkoop