Collegevergadering 26 maart 2024

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 26 maart 2024.

Datum vergadering:

Aanwezig:

 • Burgemeester Dirk Heijkoop,
 • Wethouder Jan Nederveen
 • wethouder Arjan Meerkerk
 • Wethouder Christa Hendriksen
 • Secretaris Sonja van der Stel

Besluitenlijst vorige vergadering

Beslissing: Goedgekeurd

Incidentele bijdrage Streekomroep | MerweRTV

Advies

 • Beslispunt 1

In te stemmen met een incidentele aanvullende financiële bijdrage van 10.000 euro voor een professionaliseringsslag van de lokale omroep MerweRTV.

 • Beslispunt 2

De dekking voor deze aanvullende bijdrage te verwerken in de Voorjaarsnota 2024/Perspectiefnota 2025-2028.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0026230

Raadsinformatienota Toekenning Regio Deal

Advies

 • Beslispunt 1

De gemeenteraad via de "Raadsinformatienota Toekenning Regio Deal" te informeren over de financiële bijdrage vanuit het Rijk en het vervolgproces.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0031834

Vastgesteld in de B&W-vergadering

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 • Secretaris, Sonja van der Stel 
 • Burgemeester, Dirk Heijkoop