Collegevergadering 27 februari 2024

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 27 februari 2024.

Datum vergadering: 27 februari 2024

Aanwezig

 • Burgemeester Dirk Heijkoop,
 • Wethouder Jan Nederveen
 • wethouder Arjan Meerkerk
 • Wethouder Christa Hendriksen
 • Secretaris Sonja van der Stel

Besluitenlijst vorige vergadering

Beslissing: Goedgekeurd

Uitvoeringsplan 2024 voor Speelruimteplan

 • Beslispunt 1

Het uitvoeringsplan 2024 (bijlage) voor het speelruimtebeleid vast te stellen.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0011590

Benoeming lid Verkeerscommissie namens Platform Sociaal Domein

 

 • Beslispunt 1

De benoeming van de in het voorstel genoemde persoon als lid van de Verkeerscommissie namens het Platform Sociaal Domein in te trekken.

 • Beslispunt 2

De in het voorstel genoemde persoon te benoemen als lid van de Verkeerscommissie namens het Platform Sociaal Domein.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0015989

Beslissing op bezwaar leerlingenvervoer hoogbegaafdheidsonderwijs

 

 • Beslispunt 1

Het bezwaarschrift af te wijzen.

 • Beslispunt 2

Verzoek om wijziging van beleid af te wijzen.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0017432

Informatienota over landelijke akkoorden en wat dit betekent voor Hardinxveld-Giessendam

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0018199

Bestuurlijke Opdracht Sociaal Team 2024

 • Beslispunt 1

Akkoord te gaan met de Bestuurlijke Opdracht Sociaal Team, beschreven in het bijgevoegde document.

 • Beslispunt 2

En daarmee de ambtelijke werkgroep de opdracht te geven om het Koersdocument en het uitvoeringsplan op te stellen.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0018352

Raadsinformatienota Evaluatie jaarwisseling 2023-2024

 • Beslispunt 1

De gemeenteraad via de "Raadsinformatienota evaluatie jaarwisseling 2023-2024" te informeren over het verloop en de geleerde lessen van de afgelopen jaarwisseling.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0015742

Reactie handhavingsverzoek voetbalkooi Peulenplein

 • Beslispunt 1

Het handhavingsverzoek voetbalkooi Peulenplein af te wijzen.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0020545

Vastgesteld in de B&W-vergadering Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 • Secretaris, Sonja van der Stel 
 • Burgemeester, Dirk Heijkoop