Collegevergadering 28 maart 2024

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 28 maart 2024.

Datum vergadering: 28 maart

Aanwezig

 • Burgemeester Dirk Heijkoop,
 • Wethouder Jan Nederveen
 • wethouder Arjan Meerkerk
 • Wethouder Christa Hendriksen
 • Secretaris Sonja van der Stel

Prioritering projecten 2024

 • Beslispunt 1

In te stemmen met de voorgestelde prioritering van de projecten.

 • Beslispunt 2

De planvorming en de voorbereiding kredietaanvraag van de volgende projecten een verder vervolg te geven:
-Nieuwbouw scholen Pietersweer;- Huis van de Gemeente; - Centrumvisie.

 • Beslispunt 3

De genoemde beheerplannen te verwerken in de Perspectiefnota.

 • Beslispunt 4

De financiële effecten van de investeringen onder beslispunt 2 in de Perspectiefnota te verwerken.

 • Beslispunt 5

Opdracht te geven om voor de perspectiefnota 2026-2029 met een voorstel te komen voor haalbaarheid en varianten voor onderstaande projecten:

 1. Het binnenzwembad
 2. Het buitenzwembad
 3. Sporthal De Wielewaal
 • Beslispunt 6

Opdracht te geven om de dekking van de projecten onder beslispunt 2 en 3 nader te onderzoeken.

 • Beslispunt 7

De prioritering van de overige projecten (inclusief de bij beslispunt 5 genoemde projecten) vanaf 2025 onderdeel te maken van de reguliere P&C-cyclus.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0033010

Vastgesteld in de B&W-vergadering Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 • Secretaris, Sonja van der Stel 
 • Burgemeester, Dirk Heijkoop