Collegevergadering 5 maart 2024

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 5 maart 2024.

Datum vergadering:

Aanwezig

 • Burgemeester Dirk Heijkoop,
 • Wethouder Jan Nederveen
 • wethouder Arjan Meerkerk
 • Wethouder Christa Hendriksen
 • Secretaris Sonja van der Stel

Besluitenlijst vorige vergadering

Beslissing: Goedgekeurd

Raadsinformatienota team veiligheid (2023 - Q1 2024)

 • Beslispunt 1

De raadsinformatienota door te zetten naar de gemeenteraad.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0020829

Inzet hardheidsclausule jeugdhulp casus sociaal team

 • Beslispunt 1

Akkoord te gaan met het inzetten van de hardheidsclausule artikel 30 van de Verordening Jeugdhulp Hardinxveld-Giessendam.

 • Beslispunt 2

Een vervoersvoorziening met terugwerkende kracht vanaf 21 augustus 2023 tot 14 juli 2024 toe te kennen aan het betreffende gezin.

 • Beslispunt 3

De vergoeding voor de vervoersvoorziening vast te stellen op € 0,21 per kilometer.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0022307

Vastgesteld in de B&W-vergadering Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 • Secretaris, Sonja van der Stel 
 • Burgemeester, Dirk Heijkoop