Openbare besluitenlijst collegevergadering 20 oktober 2020

Besluiten genomen tijdens de wekelijkse vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam.