College van B en W

Het dagelijks bestuur van de gemeente heet het college van burgemeester en wethouders.

Bekijk wie er in het college van B en W zit.

Collegeprogramma

Het collegeprogramma is het uitgangspunt van het college met voorstellen, besluiten en uitvoering tussen 2018-2022. We willen en kunnen dat niet alleen. De komende vier jaar werken we aan concrete resultaten voor en met u: onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Met en voor elkaar aan de Slag

Werkprogramma

Het Werkprogramma  geeft een nadere duiding aan de manier waarop het college de resultaten wil gaan behalen.

Werkprogramma bij collegeprogramma

Coalitieakkoord 2018-2022 

Met elkaar, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, werken we de komende vier jaar aan concrete resultaten voor elkaar. De titel staat ook voor een duidelijke en open uitvoering van onze voornemens. We kijken uit naar een plezierige samenwerking met de samenleving en met de gehele gemeenteraad.U leest het het coalitieakkoord van de T@B, SGP en ChristenUnie.

Hardinxveld-Giessendam: met elkaar en voor elkaar