“Inwoners nog meer betrekken bij onze plannen”

Jan Nederveen, wethouder Duurzaamheid & Milieu, Sport & Cultuur, Toerisme & Recreatie, Economie en MAG in gesprek met inwoner Tony Wardenier over het Participatieplan

Er liggen concrete actiepunten om inwoners nog beter te betrekken bij de plannen van de gemeente. Samengevat in het Participatieplan. Ook bij de plannen voor De Rokerij kregen de omliggende inwoners inspraak. Wethouder Jan Nederveen blikt samen met omwonende Tony Wardenier terug op de samenwerking.

Tony Wardenier is kritisch. Hij nam aanvankelijk zitting in de klankbordgroep om mee te denken met de gemeente over de bouw van 60 woningen op het gebied van De Rokerij. “Samen met de projectontwikkelaar en de gemeente hadden we een aantal positieve sessies, waarin wij ons pakket van eisen en zorgen neerlegden. Maar ergens in het traject kwam er een kink in de kabel. Ons vertrouwen werd geschaad, waardoor het draagvlak onder ons, de omwonenden, sterk afnam. De klankbordgroep hield op te bestaan en het fundament onder onze deelname viel weg. Ik pleit ervoor een inwonerscommissie in te stellen die zich bezighoudt met leefbaarheid en ruimtelijk welzijn in ons dorp. Het participatietraject rondom De Rokerij heeft ons, als buren, wel dichterbij elkaar gebracht.”

Van informeren tot meebeslissen

Wethouder Jan Nederveen erkent en herkent de kritische noten van de omwonenden. “Mede daarom hebben we de oude Participatienota vervangen door dit nieuwe plan. Waarin de verhouding tussen de gemeente en de deelnemende partijen verbetert en concrete actiepunten staan vermeld. Uit het traject rondom De Rokerij bleek dat we als gemeente nog veel te leren hebben. We zoeken naar nieuwe vormen van participatie om zo de verhouding tussen gemeente en samenleving te versterken. Waar nodig trekken we kennis en kunde aan van buiten. En waar het goed loopt, blijven we dat vasthouden.  Belangrijk is om het juiste gesprek met elkaar te voeren: waar heeft de inwoner invloed op en in welke mate, van informeren tot meebeslissen. Ik heb vertrouwen in het nieuwe Participatieplan. Wanneer we de kwaliteit van de deelname bewaken en met elkaar oog houden voor het traject, dan voorzie ik dat onze inwoners de komende jaren veel vaker en vaker naar tevredenheid kunnen participeren in belangrijke projecten.”

Participatienota Oogstjaar