Openbare activiteiten college

Burgemeester Dirk Heijkoop en de wethouders Trudy Baggermman, Jan Nederveen en Theo Boerman bezoeken regelmatig bedrijven, inwoners en instellingen.

Agenda bezoeken college Hardinxveld-Giessendam

Vrijdag 4 december 2020

Wethouder Jan Nederveen neemt om 13.00 uur deel aan een digitale bijeenkomst van De Wethoudersvereniging. Het thema van de bijeenkomst is 'Bewoners als drager en co-creator van de energietransitie'.