Openbare activiteiten college

Burgemeester Dirk Heijkoop en de wethouders Trudy Baggermman, Jan Nederveen en Theo Boerman bezoeken regelmatig bedrijven, inwoners en instellingen.

Agenda bezoeken college Hardinxveld-Giessendam

Tot en met 19 januari 2020 staan de volgende (werk)bezoeken en activiteiten op de agenda van het college.

Maandag 13 januari

Burgemeester Dirk Heijkoop, wethouder Theo Boerman en wethouder Jan Nederveen wonen vanaf 19.30 uur de bijzondere raadsvergadering bij in verband met de installatie van burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden. Adres: De Spil, Melkwegplein 1, Bleskensgraaf.

Woensdag 15 januari 2020

Vanaf 19.00 uur maakt burgemeester Dirk Heijkoop samen met de brandweer in twee grote brandweerauto's een rondrit door de gemeente om de aandacht te vestigen op de wijze van parkeren in verband met de bereikbaarheid van woningen door de hulpdiensten.

Donderdag 16 januari 2020

Wethouder Theo Boerman onthult om 10.uur het eerste bord voor een rookvrij schoolplein bij de Rehobothschool. Vanaf 1 augustus 2020 moeten namelijk alle scholen in Nederland een rookvrij schoolterrein hebben. Daarom worden alle scholen in Hardinxveld-Giesendam met ingang van 1 januari 2020 rookvrij verklaard. Kinderen en jongeren moeten immers in een gezonde en rookvrije leeromgeving kunnen opgroeien. Adres: Schoolstraat 4, Hardinxveld-Giessendam.

Vrijdag 17 januari 2020

Burgemeester Dirk Heijkoop woont om 19.30 uur de officiële opening van het nieuwe bijgebouw van de Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld bij. Locatie: Jan Steenstraat 5, Hardinxveld-Giessendam.