Belangrijke data in 2022

Voor de gemeenteraadsverkiezen.

Maandag 31 januari  

Dag van de kandidaatstelling

Dinsdag 1 februari

Besloten zitting van het Centraal Stembureau: over de geldigheid van de kandidatenlijsten

Woensdag 2 en donderdag 3 februari

Mogelijkheid tot herstellen verzuim 09.00 - 17.00 uur

Vrijdag 4 februari

Openbare zitting van het Centraal Stembureau: nummering kandidatenlijsten en geldigheid lijstcombinaties, geldigheid kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en aanduidingen. Deze zitting vindt plaats om 10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Maandag 14, dinsdag 15 maart

van 08.30 - 21.00

Mogelijkheid tot vervroegd stemmen

Woensdag 16 maart

Dag van de stemming

Maandag 21 maart

Vaststelling van de definitieve uitslag.