Inleveren Kandidatenlijst

Een politieke partij wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing. Dan levert deze politieke partij in aanloop naar de verkiezing hun kandidatenlijst in bij de gemeente. Samen met aanvullende stukken. Dit doen ze op de dag van kandidaatstelling: tussen 9.00 en 17.00 uur op 31 januari 2022. Maak hiervoor een afspraak met de gemeente.

Kandidatenlijst en aanvullende stukken

Op 31 januari 2022 is de dag van kandidaatstelling. Op die dag levert de politieke partij tussen 9.00 - 17.00 uur de kandidatenlijst en aanvullende documenten in bij de gemeente.

De politieke partij levert deze documenten in:

  • kandidatenlijst (Model H1)
  • verklaringen van instemming van alle kandidaten op de lijst (model H9)
  • kopie van een geldig identiteitsbewijs van elke kandidaat. De persoonsgegevens, handtekening en Burgerservicenummer (BSN) moeten duidelijk zichtbaar zijn
  • verklaring van voorgenomen vestiging van elke kandidaat, die niet in de gemeente woont. Deze kandidaten tekenen een verklaring dat bij benoeming, diegene in de gemeente gaat wonen
  • machtiging tot plaatsen van een aanduiding van de politieke groepering boven de kandidatenlijst (model H3-1). Of machtiging voor het plaatsen van één gezamenlijk aanduiding (model H3-2). Dit is alleen het geval als politieke partijen een gezamenlijke lijst willen vormen

Doet de politieke partij voor het eerst mee aan de verkiezing? Of heeft de politieke partij bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetels gehaald? Dan moet de politieke partij ook deze stukken aanleveren: 

  • voldoende ondersteuningsverklaringen  (model H4). In Hardinxveld-Giessendam zijn dit er 10:
  • politieke partijen verzamelen ondersteuningsverklaringen in de periode van 3 januari tot en met 31 januari 2022 (dag van kandidaatstelling) 
  • bewijs betaling waarborgsom (model H12)

De partij maakt uiterlijk 17 januari 2022 een waarborgsom van € 225,- over naar gemeente Hardinxveld-Giessendam. Dit is NL22BNGH 02 85 0033 21 tnv het college van B&W van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Vermeld als betalingskenmerk 'waarborgsom kandidatenlijst' en de naam van de politieke partij. De partij krijgt de waarborgsom terug als:

  • de partij geen kandidatenlijst inlevert
  • de groepering bij de verkiezing ten minste 75% van de kiesdeler heeft behaald

Blanco lijst

Politieke partijen kunnen ook meedoen met een blanco lijst. Ze plaatsen dan geen naam boven de kandidatenlijst.

Gebruik Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020)

De Kiesraad heeft een softwareprogramma dat het verkiezingsproces ondersteunt. Dit programma heet: Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). Politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 maken hiervan gebruik.

U kunt OSV2020 downloaden van de website van de Kiesraad. Hier leest u de vragen en antwoorden over OSV2020.
In OSV2020 vult u de formulieren over de kandidaatstelling digitaal in.

Voorinleveren om kandidatenlijsten te controleren

Politieke partijen kunnen hun kandidatenlijst (en aanvullende stukken) voor de dag van kandidaatstelling controleren door de gemeente. Dit is een voorinlevering.
Maak hiervoor een afspraak met Team verkiezingen. Zijn alle stukken in orde? Dan moet de politieke partij alsnog op de dag van kandidaatstelling alles officieel inleveren bij de gemeente.

Inleveren bij de gemeente op dag van kandidaatstelling


Op de dag van kandidaatstelling levert u de formulieren uit OSV2020 in bij de gemeente. Digitaal (op een USB stick) en uitgeprint. Maak hiervoor een afspraak met Team Verkiezingen.

Kiezer machtigen om stukken in te leveren

Politieke partijen machtigen een kiezer via model H3-1  om alles namens de partij in te leveren. De kiezer levert de stukken in bij het centraal stembureau van de gemeente. Degene die de stukken inlevert, moet kiesgerechtigd zijn (recht om te kunnen stemmen).

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van de Kiesraad.