Zittingen van het centraal stembureau (geweest)

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij heeft het centraal stembureau een belangrijke rol. Zij toetsen de voorbereidingen, het verloop en de uitslag van de verkiezing aan de Kieswet.

Zitting 1 februari 2022

Op 1 februari 2022 16.00 uur onderzoekt het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde kandidatenlijsten.
Direct na de zitting liggen ter inzage bij de receptie van de gemeente:

Zitting 4 februari 2022

Openbare zitting van het Centraal Stembureau: nummering kandidatenlijsten en geldigheid lijstcombinaties, geldigheid kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en aanduidingen. Deze zitting vindt plaats om 10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Vanwege de coronamaatregelen moet u zich vooraf aanmelden voor deze vergadering. U kunt zich tot donderdag 3 februari 2022 17.00 uur aanmelden bij het Team Verkiezingen: burgerzaken@hardinxveld-giessendam.nl.