Verkiezingen

Informatie over de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023

 • Uitslagen

  Voorlopige uitslagen verkiezingen (Processen-verbaal) 15 maart 2023

 • Stemmen bij verkiezingen

  Wie mogen er stemmen voor de verkiezingen van leden van de Provinciale Staten en van leden van de Waterschappen.

 • Belangrijke data in 2023

  Voor de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en de verkiezingen voor de leden van de Waterschappen.

 • Stempas kwijt of beschadigd

  U ontvangt automatisch een stempas om te stemmen. De stempas ontvangt u uiterlijk op 1 maart 2023.

 • Stembureaus

  Overzicht van alle stembureaus in Hardinxveld-Giessendam. U kiest zelf in welk stembureau u gaat stemmen in uw gemeente.

 • Niet zelf stemmen (Volmacht geven)

  Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen.

 • Stemmen met een kiezerspas

  Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Die kunt u in het gemeentehuis aanvragen.

 • Zitting van het Gemeentelijk Stembureau

  Voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen is beide een apart Gemeentelijk Stembureau vastgesteld.

 • Heeft u geen (geldig) identiteitsbewijs?

  Bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Of is uw identiteitsbewijs op de dag dat u gaat stemmen langer dan 5 jaar verlopen? Vraag dan een nieuw identiteitsbewijs aan.