Stemmen bij verkiezingen

Wie mogen er stemmen voor de verkiezingen van leden van de Provinciale Staten en van leden van de Waterschappen.

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland. Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een stempas heeft ontvangen voor de waterschapsverkiezing. Als u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd bent, heeft u twee stempassen ontvangen, één voor de Provinciale Statenverkiezingen en één voor de Waterschapsverkiezing. Wilt u voor beide verkiezingen uw stem uitbrengen dan moet u beide stempassen meebrengen naar het stemlokaal.

U mag stemmen voor de Provinciale Staten als u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • de Nederlandse nationaliteit heeft
 • staat ingeschreven in de BRP
 •  ingezeten van de Provincie bent
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

U ontvangt dan automatisch een stempas om te stemmen. De stempas ontvangt u op zijn laatst 2 weken voor de Provinciale Statenverkiezingen.

U mag stemmen voor de Waterschappen als u:

 • 18 jaar of ouder bent
 •  de Nederlandse nationaliteit heeft, een EU-onderdaan bent of een rechtmatig vreemdeling verblijf heeft
 • staat ingeschreven in de BRP
 • Ingezetene van het Waterschap bent
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

U ontvangt dan automatisch een stempas om te stemmen. De stempas ontvangt u op zijn laatst 2 weken voor de Waterschapsverkiezingen.

Wat neemt u mee bij het stemmen?

 • uw stempas
 • uw originele identiteitsbewijs

Heeft u coronaklachten? Blijf dan thuis en ga niet naar het stembureau. Vraag een andere kiezer om namens u te stemmen. Dat regelt u met een volmacht.

Kandidatenlijsten

De kandidatenlijsten ontvangt u uiterlijk 11 maart 2023