Belangrijke data in 2023

Voor de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en de verkiezingen voor de leden van de Waterschappen.

Woensdag 15 maart

Dag van de stemming.

Donderdag 16 maart

Openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau.

Vrijdag 17 maart

Eventuele zitting van het Gemeentelijk Stembureau.