Zitting van het Gemeentelijk Stembureau

Voor de Europees Parlementsverkiezing is een Gemeentelijk Stembureau vastgesteld. De zittingen van het Gemeentelijk Stembureau zijn openbaar.

Vrijdag 7 juni 2024

Openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau.  

Het Gemeentelijk Stembureau controleert tijdens de zitting de tellingen van de Proces-Verbalen van de stembureaus. Tevens stelt het Gemeentelijk Stembureau ten aanzien van iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vast. Hierna wordt de zitting geschorst. De uitslag wordt niet bekend gemaakt aan de aanwezigen en het Proces-Verbaal wordt niet ondertekend. 

Deze zitting is van 09.00-16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.  De zitting kan eerder afgelopen zijn. Ook kan de zitting geschorst worden en op zaterdag 8 juni voortgezet worden. 

Zaterdag 8 juni 2024

Eventuele zitting van het Gemeentelijk Stembureau. 

Deze zitting is van 09.00-16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.  De zitting vindt alleen plaats als tijdens de zitting van vrijdag 7 juni 2024 de werkzaamheden niet voor 16.00 uur zijn afgerond. 

Maandag 10 juni 2024

Hervatting Openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau. In deze zitting wordt het Proces-Verbaal van het Gemeentelijk Stembureau ondertekend.  Deze zitting is om 09.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De voorzitter van het Gemeentelijk Stembureau deelt de verkregen uitkomsten mede. De uitkomsten worden opgenomen in het Proces-verbaal van de zitting.