Zitting van het Gemeentelijk Stembureau

Voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen is beide een apart Gemeentelijk Stembureau vastgesteld.

Donderdag 16 maart

Openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau. Het Gemeentelijk Stembureau controleert tijdens de zitting de tellingen van de Proces Verbalen. Tevens stelt zij het aantal blanco en ongeldige stemmen vast. De voorzitter van het Gemeentelijk Stembureau deelt de verkregen uitkomsten mede. De uitkomsten worden opgenomen in het proces-verbaal van de zitting. Deze zitting vind plaats van 09.00-16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De zitting kan eerder afgelopen zijn. Tevens kan de zitting geschorst worden en op vrijdag 17 maart voortgezet worden. Voor de Provinciale Statenverkiezing en voor de Waterschapsverkiezing is beide een apart Gemeentelijk Stembureau vastgesteld.

De zitting van het Gemeentelijk Stembureau is geloten.