Zitting van het Gemeentelijk Stembureau

Voor de Tweede Kamerverkiezing is een Gemeentelijk Stembureau vastgesteld.

Donderdag 23 november

Openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau. Het Gemeentelijk Stembureau controleert tijdens de zitting de tellingen van de Proces Verbalen. Tevens stelt zij het aantal blanco en ongeldige stemmen vast. De voorzitter van het Gemeentelijk Stembureau deelt de verkregen uitkomsten mede. De uitkomsten worden opgenomen in het proces-verbaal van de zitting. Deze zitting vind plaats van 09.00-16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De zitting kan eerder afgelopen zijn. Tevens kan de zitting geschorst worden en op vrijdag 24 november voortgezet worden.

Vrijdag 24 november

Eventuele zitting van het Gemeentelijk Stembureau. Deze zitting vindt plaats van 09.00-16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De zitting vindt alleen plaats als de zitting van donderdag 23 november geschorst is.