Stemmen bij verkiezingen

De inwoners van Nederland kiezen de leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, Provinciale Staten, het Europees Parlement en de Gemeenteraad. U heeft een stempas nodig om te stemmen en een origineel identiteitsbewijs. Als u voor de leden van de Tweede Kamer mag stemmen, mag u ook stemmen bij een raadgevend referendum.

Kijk verder bij 'Wie mag stemmen?'.

Stempas

Als u kiesgerechtigd bent, ontvangt u automatisch een stempas voor een verkiezing/referendum. U ontvangt de stempas uiterlijk 2 weken vóór de datum van de verkiezing of het referendum op uw huisadres. Uw huisadres is het adres dat in de basisregistratie personen (BRP) vermeld staat.

Meenemen

Wanneer u gaat stemmen moet u laten zien wie u bent (zich legitimeren). U neemt daarvoor uw origineel identiteitsbewijs en uw stempas mee naar het stembureau. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.

Geldige identiteitsbewijzen zijn:  

 • paspoort
 • identiteitskaart of
 • rijbewijs

Heeft u meerdere nationaliteiten? U kunt zich dan ook legitimeren met een paspoort of rijbewijs van een ander land van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER). Op de website van de Rijksoverheid leest u welke landen bij de EU en de EER horen.

Stemlokalen en kandidatenlijst

Informatie volgt nog.

Stempas kwijt

U kunt niet stemmen als u geen geldige stempas heeft. Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Haal dan tijdens onze openingstijden een vervangende stempas op bij de balie van uw gemeente. Dit kan tot uiterlijk 1 dag voor de verkiezing/referendum tot 12.00 uur. U neemt daarvoor uw identiteitsbewijs mee.

Stemmen in andere gemeente

U hebt een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont. Bijvoorbeeld als u in een andere gemeente werkt. Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt.

Let op! U kunt geen kiezerspas aanvragen bij gemeenteraadsverkiezingen.

In welke gemeente u kunt stemmen met een kiezerspas, hangt af van de verkiezing:

 • Tweede Kamerverkiezingen: in elke Nederlandse gemeente
 • Europese verkiezingen: in elke Nederlandse gemeente
 • Provinciale Statenverkiezingen: in een gemeente in dezelfde provincie
 • Waterschapsverkiezingen: binnen het gehele waterschap
 • Referendum: in elke Nederlandse gemeente

Voor gemeenteraadsverkiezingen kunt u geen kiezerspas krijgen. U kunt wel in elk stemlokaal binnen de gemeente stemmen (met uw stempas). U kunt dan wel in een ander stemdistrict stemmen binnen de gemeente.

Schriftelijk aanvragen

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Dit kunt u tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing doen. Gebruik hiervoor het formulier van de gemeente. Stuur uw stempas mee met de aanvraag.

Mondeling aanvragen

U gaat naar de gemeente en doet de aanvraag voor een kiezerspas. Dit kunt u uiterlijk doen op de dag voor de verkiezing vóór 12.00 u

Meenemen

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een stempas (als u deze al hebt ontvangen)
Niet zelf stemmen, een ander machtigen

Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont:

U vult de achterzijde van uw stempas in. U en de gemachtigde moeten allebei ondertekenen. Geef de gemachtigde altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont:

U stuurt een aanvraag naar de gemeente waar u woont. Dit kunt u tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing doen. U en de gemachtigde moeten de aanvraag allebei ondertekenen.

De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd. De gemachtigde krijgt een volmacht bewijs toegestuurd.

Meenemen

 • kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn)
 • schriftelijke machtiging óf ingevulde stempas
Wie mag stemmen?

U mag stemmen voor een verkiezing als u:

 • op de verkiezingsdag, 18 jaar of ouder bent
 • opgenomen bent in het kiesregister
 • de Nederlandse nationaliteit heeft
 • door een uitspraak van de rechter niet uitgesloten bent van het kiesrecht
Geen geldig identiteitsbewijs

Op de dag van de verkiezing mag dit document niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.

 • vraag op tijd een identiteitsbewijs aan, of
 • lever uiterlijk vrijdag voor de verkiezing een schriftelijk verzoek "stemmen bij volmacht' (L8) bij de gemeente in. Dan mag een andere kiezer binnen Nederland voor u stemmen

Meer informatie over de aanvraag van een identiteitsbewijs en stemmen bij volmacht vindt u bij het kopje 'niet zelf stemmen, een ander machtigen'.

Verblijf buiten Nederland

Woont of verblijft u als Nederlander in het buitenland en wilt u stemmen? Zie kopje 'niet zelf stemmen, een ander machtigen' voor meer informatie.