Klachten over de gemeente

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht bij ons indienen?

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op vragen
Schriftelijk of online klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. U schrijft een brief en stuurt deze naar:

Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam

In de brief vermeldt u uw naam en adres. Ook beschrijft u het gedrag waarover u een klacht heeft en de datum wanneer dit is gebeurd.

U kunt uw klacht ook online indienen:

Direct naar het webformulier Klacht

Een klacht is géén bezwaarschrift

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld:

 • omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen;
 • of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent;
 • of u bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente.

Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente.

 • Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente.
 • In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • De gemeente moet dan opnieuw beslissen.
 • Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.
Klachten over andere organisaties

Klachten over:

 • Sociale Dienst Drechtsteden
 • Gemeentebelastingen Drechtsteden
 • Onderzoekcentrum Drechtsteden
 • Service Centrum Drechtsteden
 • Ingenieursbureau Drechtsteden
 • bureau Drechtsteden

dient u in bij:

Openbaar lichaam Drechtsteden
Postbus 619
3300 AP Dordrecht

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Klachten dient u in bij:

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Klachten stuurt u per e-mail naar mail@vrzhz.nl of schriftelijk naar:

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
T.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.