Melding (milieubeheer)

Kosten

Het doen van de melding is gratis

Afhandeling

U krijgt binnen 4 weken antwoord van ons.

Online regelen

Omgevingsloket online Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Meldingsplicht

U doet een melding als u onder het Activiteitenbesluit valt en:

  • meldingsplichtig bent
  • een bedrijf wilt oprichten
  • een bedrijf wilt uitbreiden
  • een bedrijf wilt wijzigen

U hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen.

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen zijn onder andere:

  • detailhandelsbedrijven
  • herstelinrichtingen voor motorvoertuigen
  • houtbewerkende bedrijven en
  • horecabedrijven

Meer informatie leest u op de website Ondernemersplein, melding milieubeheer.

Meesturen

Bij uw melding stuurt u een schaaltekening met een situatieschetsschaal 1:10.000 en een aangegeven noordpijl mee.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kijkt u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.