Melding woon- of leefomgeving doorgeven

Een melding, vraag of klacht over uw woon- of leefomgeving, kunt u doorgeven aan de gemeente via Fixi of t. 14 0184 . Bijvoorbeeld een melding over wegen of vandalisme, gebouwen, speelplaatsen, dieren, plantsoenen, riolering en winteroverlast.

Meldingen worden alleen gelezen tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Online melding woon- of leefomgeving via Fixi

Een melding over Openbare verlichting kunt u doorgeven aan Bureau Openbare Verlichting. U maakt een melding door daar de straatnaam in te tikken en op de juiste lichtmast te klikken.

Online melding aan Bureau Openbare Verlichting

Ervaart u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld door geluid, geur, licht, trillingen of stof? Of ziet of vermoedt u milieuvervuiling, bijvoorbeeld naar de bodem of het water? Geef dit door aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid.

Online (milieu)melding aan Omgevingsdienst

Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? 

Melden zorgen over een inwoner

Heeft u vuurwerkoverlast?

Melden vuurwerkoverlast