Uw status volgen van aangevraagde producten & diensten

Volgen van / reageren op uw aanvraag, vraag of melding

U kunt op 2 manieren de afhandeling van uw aanvraag volgen:

Via automatische berichten naar uw e-mailadres of telefoon

U ontvangt bericht als er iets verandert in de voortgang van uw aanvraag. U heeft uw voorkeur voor sms of e-mail bij uw aanvraag aangegeven.

U bekijkt uw zaakdossier op onze website

Via Opvragen status geeft u het zaaknummer in dat u bij de ontvangstbevestiging via een brief of e-mail van ons heeft ontvangen. U kunt dan de voortgang van uw aanvraag, vraag of melding zien. Wilt u meer informatie? Dan geeft u daarna uw pincode in. De pincode heeft u ook bij de ontvangstbevestiging ontvangen

Opvragen status

Verschillende statussen in uw zaak

De zaken binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben minimaal 4 statussen:

Status 1: uw aanvraag is ontvangen

Dit is de bevestiging dat de gemeente uw aanvraag, vraag of melding heeft ontvangen.

Status 2: uw aanvraag is aan de behandelende afdeling toegewezen

Dit betekent dat wij uw aanvraag naar de juiste afdeling hebben doorgestuurd.

Status 3: uw aanvraag is in behandeling genomen

Medewerkers van de gemeente zijn aan de slag met uw aanvraag. Zij beoordelen uw aanvraag, vraag of melding of zoeken naar een antwoord.

Status 4: uw aanvraag is afgehandeld

U krijgt antwoord van de gemeente (of heeft dit inmiddels al gekregen). Vaak vermeldt de gemeente in deze status ook het antwoord op uw aanvraag, vraag of melding. Sommige aanvragen hebben meer dan 4 statussen. Dat komt omdat er dan meer stappen in het afhandelproces zijn die wij met u willen delen.

Zaak is 'opgeschort'

Uw aanvraag schorten wij op als deze niet compleet is. U moet dus nog iets doen dat van belang is voor de afhandeling van uw aanvraag, vraag of melding. Via de e-mail of per brief sturen wij u bericht over de reden. U moet bijvoorbeeld nog iets aanleveren of nog betalen. De afhandeltijd stopt als wij uw zaak opschorten. Zodra uw aanvraag weer compleet is, gaat de afhandeltijd weer lopen.

Zaak is 'verlengd'

Soms hebben wij meer tijd nodig om uw aanvraag, vraag of melding af te handelen. Wij kunnen de afhandeltijd van uw zaak dan verlengen. Wij mogen dit alleen doen als dit bij uw zaak wettelijk is toegestaan. U krijgt van ons een brief met de reden en voor hoelang wij de afhandeltijd verlengen.

Aanvraag, vraag of melding niet goed ingeboekt

Als u denkt dat uw aanvraag verkeerd is ingeboekt, kunt u dit via uw zaakdossier aan ons doorgeven. Via 'Opvragen status' logt u in op uw zaakdossier. Hiervoor heeft u uw zaaknummer en pincode nodig die u bij de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Als wij uw aanvraag inderdaad verkeerd hebben ingeboekt, boeken wij uw zaak om. Dit kan betekenen dat er een andere afhandeltijd, andere kosten of andere voorwaarden van toepassing zijn op uw aanvraag, vraag of melding.