Melding woon- of leefomgeving doorgeven

Een melding, vraag of klacht over uw woon- of leefomgeving, kunt u doorgeven aan de gemeente via Fixi of t. 14 0184 . Bijvoorbeeld een melding over openbare verlichting, wegen of vandalisme, gebouwen, speelplaatsen, dieren, plantsoenen, riolering en winteroverlast.

Online melding woon- of leefomgeving doorgeven via Fixi

Logo_van_Fixi

 

Ervaart u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld door geluid, geur, licht, trillingen of stof? Of ziet of vermoedt u milieuvervuiling, bijvoorbeeld naar de bodem of het water? Geef dit door aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid.

Online (milieu)melding doorgeven aan Omgevingsdienst