Nieuws

 • Vraag Koninklijke onderscheiding voor de Algemene Decoratie Gelegenheid 2023 zo spoedig mogelijk aan

  Elk jaar worden, ter gelegenheid van Koningsdag, Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Bepalend voor de toekenning van een onderscheiding is of iemand zich gedurende lange tijd op een onderscheidende wijze voor de samenleving heeft ingezet.

 • Tijdelijke afsluiting Tiendweg voor aanleg nieuwe duikerverbinding

  Namens gemeente Hardinxveld-Giessendam en waterschap Rivierenland gaat de Kuiper Infrabouw een nieuwe duikerverbinding realiseren aan de Tiendweg te Boven-Hardinxveld.

 • Fractievergaderingen op 2 juni 2022

  24 mei 2022

  Elke maand vergaderen de raadsfracties om de agendapunten voor de raadsvergaderingen voor te bereiden, de zgn. fractievergaderingen. Het eerste uur (19.30 - 20.30 uur) wordt tevens spreekuur gehouden voor de inwoners. Tijdens de fractievergaderingen bespreken de raadsleden de raadsvoorstellen die tijdens Het Debat en Het Besluit aan de orde komen. De fracties buigen zich over de vraag of zij wel of geen debat over een voorstel willen voeren. Als ze geen debat willen voeren, geven zij het advies het onderwerp rechtstreeks in Het Besluit te agenderen.

 • Sociaal Team op volle sterkte

  23 mei 2022

  Afgelopen maanden is er druk gewerkt aan het vervullen van verschillende vacatures in het Sociaal Team van Hardinxveld-Giessendam. Wethouder Trudy Baggerman: "Goed nieuws is dat we vanaf 1 juni a.s. helemaal op sterkte zijn. Met dit nieuwe team kunnen we aan de slag volgens de principes van de Lokale Visie Sociaal Domein." In de Lokale Visie Sociaal Domein beschrijft de gemeente hoe ze de ondersteuning aan kwetsbare inwoners aanpakt. Hardinxveld-Giessendam kiest voor een brede benadering van het sociaal domein.

 • College van B&W

  17 mei 2022
 • Gemeente en provincie pakken samen de handschoen op

  13 mei 2022

  Wethouder Trudy Baggerman van Ruimtelijke Ordening/Wonen en Anne Koning van de Gedeputeerde Staten hebben samen het goede gesprek gevoerd over de woningbouwontwikkeling in het 't Oog in Hardinxveld-Giessendam. Het gesprek werd gehouden naar aanleiding van de door de provincie ingediende zienswijzen op 't Oog Fase 1 en de reactie ten aanzien van de doorontwikkeling van 't Oog Fase 2. De uitkomst van het gesprek is positief. Trudy Baggerman: "We hebben een goed gesprek met elkaar over de verschillende inzichten gehad en we pakken samen de handschoen op!"

 • Gemeente vraagt opnieuw om maatwerk in woningbouwplannen

  10 mei 2022

  In december 2021 vroeg wethouder Trudy Baggerman al om aandacht voor het nieuwe Omgevingsbeleid van de Gedeputeerde Staten. Ze zei destijds: "Het nieuwe beleid richt zich met name op de grote steden/verstedelijking. Er is geen rekening gehouden met maatwerk voor kleine gemeenten, dorpen, zoals Hardinxveld-Giessendam." Met de ontwikkelingen van de laatste weken, vraagt de wethouder nu opnieuw aandacht voor maatwerk.

 • Regio wil graag in gesprek met provincie over woningbouwprogramma

  10 mei 2022

  De regio heeft haar regionale woningbouwprogramma 2021 ingediend bij de provincie. De provincie heeft in een brief aan regiowethouder Trudy Baggerman aangeven dat zij niet volledig met het programma in kunnen stemmen.

 • Afrondende werkzaamheden gemeentehaven

  10 mei 2022

  De werkzaamheden aan de gemeentehaven in Boven-Hardinxveld lopen op zijn eind. Wethouder Theo Boerman van Openbare Werken: "We zijn er bijna, eindelijk!" Theo Boerman zwaait over enkele dagen af als wethouder en is blij dat hij dit project ook nog zo goed als klaar heeft kunnen afronden. "We praten echt over de laatste werkzaamheden, zoals straatwerk en de aanleg van water en elektriciteit," aldus Theo Boerman.

 • Oproep meer bankjes succesvol

  10 mei 2022

  Aan de oproep 'Meer bankjes in ons dorp' (februari 2022) is goed gehoor gegeven. Voor maar liefst 47 bankjes ontving de gemeente Hardinxveld-Giessendam een voorstel.

 • Activiteiten – en locatiemarkt: vinden & verbinden

  10 mei 2022

  Door en voor inwoners van Hardinxveld-Giessendam

  De gemeente Hardinxveld-Giessendam is blij met inwonersinitiatieven. Dit versterkt de samenhang en verbondenheid binnen het dorp. Inwoners komen met elkaar in contact en zijn betrokken bij elkaar. Maar voor die initiatieven moet wel een fysieke ruimte beschikbaar zijn. Daarom organiseert de gemeente, samen met Servanda Sociaal Werk, een 'markt' om bewonersinitiatieven én locaties bij elkaar te brengen.

 • Alert op hulpvraagfraude

  Om mensen bewust te maken van oplichting via WhatsApp kunt u ze in een ‘val’ lokken. U heeft nu de mogelijkheid via een veilige website een nep-WhatsAppbericht te sturen naar (groot)ouders, tantes en buurmannen om hen zo via de ervaring alert te maken op deze vorm van oplichting.

 • Binnenkort start bestrijden Eikenprocessierups

  De gemeente laat de eiken bespuiten (door Nationale Bomenbank uit Bleskensgraaf) in gebieden waar de meeste overlast wordt verwacht.

 • Aanvragen eenmalige energietoeslag voor huishoudens in de Drechtsteden

  Het is mogelijk om de eenmalige energietoeslag aan te vragen. Deze is bedoeld voor huishoudens in de Drechtsteden, waarvan het inkomen minder is dan 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM).

 • Wijzigingen ophaaldagen tijdens feestdagen

  13 april 2022

  Vanwege de feestdagen veranderen sommige ophaaldagen voor afval en grondstoffen in april, mei en juni.

 • Vergoeding in 2022 voor stijgende energieprijzen

  De energieprijzen stijgen, waardoor verschillende huishoudens in financiële problemen (dreigen te) komen. Het Rijk maakt daarom geld vrij om de energiebelasting te verlagen.

 • Mensen helpen, dat doe je gewoon (Vluchtelingenblog 3)

  23 maart 2022

  In deze serie vluchtelingenblogs houden we je/u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de vluchtelingen uit Oekraïne.

 • De opvang komt goed op gang (Vluchtelingenblog 1)

  17 maart 2022

  In deze serie vluchtelingenblogs houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de vluchtelingen uit Oekraïne.

 • Crisisopvang Oekraïense vluchtelingen

  16 maart 2022

  Wat kunt u doen.

 • Juiste WOZ-waarde belangrijk

  In februari of maart 2022 ontvangt u het aanslagbiljet lokale belastingen met de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde kan met de prijzen op de huizenmarkt meegestegen zijn. Daarnaast kan bij de waardering van de woning ook de overgang van inhoud naar oppervlakte invloed hebben op de WOZ-waarde.

 • Hardinxveld-Giessendam solidair met Oekraïne

  04 maart 2022

  Ruim een week geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Er zijn al veel slachtoffers gevallen onder militairen, burgers en zelfs kinderen. Je vraagt je af waarom en waarvoor?

 • SVHW versoepelt betaling voor ondernemers en ZZP-ers

  SVHW geeft ondernemers en ZZP-ers die in 2022 een aanslag lokale belastingen hebben ontvangen, meer ruimte om te betalen. Op deze manier hoopt SVHW enige financiële verlichting te creëren, aangezien de omzet van veel bedrijven door Corona onder druk staat.

 • Steunpunt Coronazorgen

  Maak je je zorgen over of door de coronacrisis? Kijk op het steunpunt voor Coronazorgen voor advies.

 • Afspraak maken voor coronatest

  Iedereen met (milde) klachten als verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk kan online een afspraak maken voor een coronatest.

 • Berichten Coronavirus

  Berichten over coronavirus in Hardinxveld-Giessendam.