Botulisme: melden aan gemeente a.u.b.

Ziet u dode dieren in de sloot? Dit kan mogelijk botulisme zijn. Geef dit door aan de gemeente via 14 0184. In het weekend 0184-670267.

De gemeente plaatst waarschuwingsborden:

  • bij sloten waar botulisme heerst
  • bij sloten die onderzocht worden op botulisme

Aandachtspunten bij dode dieren in/bij de sloot

  • Raak geen dode dieren met blote handen aan. Ruim deze dode dieren zelf niet op
  • Zwem niet in water waarin dode dieren liggen. Laat hier ook geen honden zwemmen

Meer informatie over botulisme leest u op de website van het www.rivm.nl.