Statushouders ondertekenen participatieverklaring

Op woensdag 4 december ondertekenden 5 statushouders de participatieverklaring. Een participatieverklaring is een belangrijk onderdeel van het inburgeringsexamen.

Het was een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis. Wethouder Trudy Baggerman legde aan de statushouders uit hoe belangrijk het is om actief deel te nemen aan de Hardinxveld-Giessendamse samenleving en hoe blij ze was dat deze vijf statushouders de participatieverklaring ondertekenden. Ook Samuela Loofofs van de bibliotheek AanZet was aanwezig. Zij vertelde onder andere over het Taalcafé waar inwoners oefenen met de Nederlandse taal en nodigde de statushouders uit om eens langs te komen

In opdracht van gemeente Hardinxveld-Giessendam verzorgt VluchtelingenWerk workshops met uitleg over de Nederlandse samenleving en de kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.