Meld evenementen in 2020 aan voor 1 september

Organiseert u een evenement in Hardinxveld-Giessendam in 2020? Wilt u die dan aan ons melden voor 1 september 2019?

Organiseert u een evenement in het jaar 2020? Wilt u die dan aan ons melden voor 1 september 2019? Dit kan via het aanmeldformulier ‘Vooraankondiging evenementen’

Alle evenementen worden op de evenementenkalender geplaatst. De kalender is bedoeld om iedereen, zowel organisatoren, hulpverleningsdiensten als omwonenden, in een vroeg stadium te informeren wat voor soort evenementen gepland worden. De kalender is een belangrijk middel om evenementen qua tijd als locatie te spreiden. De politie en andere hulpverleningsdiensten ontvangen in november de kalender, zodat zij van deze activiteiten op de hoogte zijn. Een middelgroot of groot evenement dat niet op de evenementenkalender geplaatst staat, komt in principe niet in aanmerking voor een vergunning, tenzij de burgemeester anders beslist.

De politie stelt in ieder geval de voorwaarde dat, indien politie-inzet nodig is, dit uiterlijk 12 weken voor het evenement aan de politie gemeld wordt. Bij een latere indiening kan de politie inzet weigeren en het eventuele gevolg dat de aanvraag om een evenementenvergunning geweigerd dient te worden. Bij vragen of voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met het team Veiligheid via t 14 0184.

2 vlaggen bij watertoren