Beleid vrachtautoparkeren aangepast

In gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben we een parkeerverbod voor vrachtauto's, autobussen en grote bestelbussen.

De regels rondom dit verkeersverbod zijn opgenomen in het beleid 'parkeren grote voertuigen'. Een verbod is ingesteld, omdat het willekeurig parkeren van vrachtauto's en grote bestelbussen een negatieve invloed heeft op onder andere de verkeersveiligheid en de beschikbare parkeerruimte. In het beleid voor grote voertuigen is opgenomen waar vrachtauto's en busjes langer dan 6 meter of hoger dan 2.40 meter wel mogen parkeren.

Aangepaste regelgeving

Na toetsing van het beleid door politie en het Openbaar Ministerie bleek dat voor effectieve handhaving nog aanpassingen nodig waren. De verscherpte regelgeving heeft te maken met het feit dat toezichthouders onvoldoende konden handhaven. Dit is nu aangepakt door een duidelijk overzicht te maken waar vrachtauto's en busjes mogen parkeren. Door dit overzicht is nu ook duidelijk wat openbaar- en particulier terrein is, zodat er niet onbedoeld verkeerd wordt gehandhaafd.

Een tweede aanpassing is het toevoegen van een ontheffingsbeleid. Onder bepaalde omstandigheden is een ontheffing van het parkeerverbod mogelijk. Denk hierbij aan een bus voor bevolkingsonderzoek.

Waarschuwingsfase

Voor vrachtauto's en bussen is het beleid al enige tijd duidelijk. De komende tijd wordt vooral aandacht besteed aan grote bussen langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter. De komende periode delen toezichthouders waarschuwingskaarten uit. Chauffeurs die in overtreding zijn, kunnen een zogenoemde gele kaart onder de ruitenwissers aantreffen. Op die wijze kunnen chauffeurs enkele weken wennen aan de parkeerregels voordat die worden gehandhaafd.