Introductie van de energiecontactfunctionaris

De energietransitie staat voor de deur. Binnen Nederland zijn soms verregaande afspraken gemaakt om anders met ons energiegebruik om te gaan. Een van de grootste uitdagingen daarbij is te zorgen dat we met elkaar het gebruik van fossiele brandstoffen flink terugdringen. Elektrisch rijden, huizen isoleren en vooral: van het gas af.

Verregaande maatregelen waarvan nut en noodzaak regelmatig via diverse media belicht worden. Maar wat betekent het nu voor u? Wat wordt er precies van u verwacht. Wat is slim of goed om te doen? Wat kost het en wie betaalt dat? Moet alles anders of valt dat wel mee?

Veel vragen en het valt niet mee de juiste antwoorden te vinden. Als gemeente Hardinxveld-Giessendam snappen we heel goed dat deze en andere vragen u bezighouden. Dat u graag wilt weten op welke manier u ondersteund kan worden. Daarom sta ik sinds 1 september als energiecontactfunctionaris (ECF) klaar voor u. Want ik ga heel graag met u in gesprek. En wil luisteren naar uw vragen, zodat ik voor u en uw omgeving op zoek kan gaan naar antwoorden.

Ik kom graag met u in contact. Voor vragen of informatie, maar ook voor mogelijke ondersteuning van uw (buurt-)initiatief, groot of juist klein! U vindt mij op maandag in het gemeentehuis maar veel liever ben ik op pad om u te ontmoeten.

Merlijn Timmers

Bereikbaar via het telefoonnummer 14 0184 of via mi.timmers@hardinxveld-giessendam.nl.