Persoonsgegevens

In de Basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Uw adres is er bijvoorbeeld in te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens en die van uw minderjarige kinderen in te zien. Ook zijn er (overheids-)instanties zoals de Belastingdienst, UWV en pensioenfondsen die uw persoonsgegevens gebruiken om hun taken uit te kunnen voeren. Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan commerciële instellingen of particulieren.

Uw persoonsgegevens inzien via internet

Via mijn.overheid.nl kunt u zelf uw gegevens of die van uw minderjarige kinderen inzien. Hiervoor logt u eerst in met uw DigiD. Klik daarna op ‘Persoonlijke gegevens’, boven aan de pagina. Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien. Heeft u geen DigiD? Registreert u dan eerst via www.digid.nl. U kunt ook bij afdeling Burgerzaken van de gemeente Hardinxveld-Giessendam navragen hoe u geregistreerd staat in de BRP.

Inzage verstrekkingen

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over uw gegevens zijn verstrekt uit de basisregistratie, dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen maximaal vier weken krijgt u het overzicht (kosteloos) thuis gestuurd.

Geheimhouding persoonsgegevens

De gegevensverstrekking aan overheidsinstellingen kunt u niet tegengaan, dit is wettelijk geregeld. Wilt u niet dat uw persoonsgegevens aan anderen worden verstrekt? Dan kunt u vragen om geheimhouding van uw gegevens. Uw gegevens worden dan niet meer aan derden doorgegeven. Wel kan een verstrekkingsbeperking gelden voor bepaalde derden, zoals de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) en de derden die zijn aangewezen in de gemeentelijke verordening voor gegevensverstrekking uit de BRP. Wanneer instellingen of personen gegevens nodig hebben voor de uitvoering van algemeen verbindende voorschriften, maakt het gemeentebestuur een afweging tussen
uw belang en het algemeen belang van de aanvrager.

Verstrekkingsbeperking aanvragen

Wilt u een verstrekkingsbeperking bij uw persoonsgegevens in de BRP? Dan kunt u terecht bij de gemeente waar u woont. U kunt een verstrekkingsbeperking aanvragen voor uzelf en eventueel voor uw minderjarige kind(eren). U kunt de verstrekkingsbeperking schriftelijk of aan de balie van het KCC aanvragen.

Wilt u meer informatie?

Dan kunt u contact opnemen met het KCC via telefoonnummer 14 0184 of via de mail info@hardinxveldgiessendam.nl. Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens,
kijk dan op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.