Programma aanpak stikstof

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 29 mei 2019 dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor vergunningverlening.

Feitelijk kunnen er daarom op dit moment geen vergunningen worden verleend, indien niet vooraf vaststaat dat de uitvoering ervan geen negatieve effecten op beschermde natuurgebieden heeft. De Biesbosch is hier een van.

Ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft woningbouwprojecten op de planning staan. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid welke invloed het PAS hierop heeft. Er is op dit moment nog geen andere informatie vanuit het Rijk beschikbaar.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.