Takkenroute

Reinigingsdienst Waardlanden haalt gratis twee keer jaar uw takken en snoeihout op. In het najaar is dat op 23 oktober 2019 in Hardinxveld-Giessendam.

Afspraak
Via de Waardlanden-app of de website www.waardlanden.nl kunt u een afspraak maken voor het ophalen van uw grof tuinafval.

Wat
Grof tuinafval is al het tuinafval dat door de afmetingen niet in de containers voor groente-, fruit- en tuinafval past. U kunt bijvoorbeeld denken aan snoeihout. Grof tuinafval bestaat alleen uit planten-en bomenresten. Dus geen boomstronken, geen grasplaggen met aanhangende grond of houten palen en schuttingmateriaal.

Voorwaarden
AIs u grof tuinafval laat ophalen, moet het op de afgesproken dag gebundeld aan de rand van de openbare weg liggen. Bundels mogen niet langer zijn dan 1.25 meter en het maximale gewicht per bundel is 25 kilo. Per aanbieder mag niet meer dan 2 m³ worden aangeboden. Heeft u vaak te veel tuinafval voor uw container? Dan kunt u gratis een tweede of grotere gft-container aanvragen bij Waardlanden. Ook kunt u grof tuinafval gratis aanleveren op het afvalbrengstation.

Vragen
Heeft u vragen? Bel dan naar Reinigingsdienst Waardlanden, telefoon (0183) 68 11 11 of stuur een e-mail naar: info@waardlanden.nl.