Verplaatsing paal WAS-sirene

De WAS-sirene (waarschuwingsalarmeringssysteem) is een hulpmiddel van de overheid om mensen te kunnen waarschuwen voor acute gevaren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er gevaarlijke stoffen vrijkomen bij een brand of ongeluk.

Op dat moment is het gevaarlijk om dan buiten te zijn, waar u blootgesteld wordt aan het gevaar. De sirenes worden door de brandweer ingeschakeld.

Doordat het voormalige politiebureau aan de Molenstraat in Hardinxveld-Giessendam verkocht is, moet de sirene worden verplaatst. De gemeente heeft samen met het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gekeken naar een geschikte locatie. De Stationsstraat is aangewezen als vervangende locatie voor de sirene.

Voor vragen over het verplaatsen van deze WAS-paal kunt u terecht bij de ambtenaar crisisbeheersing: Herman Nieuwenhuis.