Begin mei start bestrijden eikenprocessierups

Nu de bomen weer bladeren ontwikkelen, neemt de overlast van eikenprocessierupsen toe. De brandharen op de rupsen en in de nesten kunnen veel overlast veroorzaken bij mensen en dieren. De gemeente beperkt deze overlast door begin mei de eiken te laten bespuiten door de Nationale Bomenbank uit Bleskensgraaf. Het bespuiten van eiken gebeurd in gebieden waar de meeste overlast wordt verwacht.

Planning spuiten

Op dit moment is de planning nog niet bekend. Zodra deze wel bekend is, publiceren wij deze op de website. We spuiten vierentwintig uur per dag, zodat u minder overlast ervaart. Wel kunt u enige geluidsoverlast merken, maar dat is van korte duur en wij vragen hiervoor uw begrip.

Veilig spuitmiddel

Alle eikenbomen langs een doorgaande weg of in een woonwijk komen aan de beurt, tenzij een beschermde vlindersoorten aanwezig is. We spuiten met een biologische bacteriënpreparaat of met natuurlijke parasieten. Deze zijn veilig voor mens en dier. Om ongemak te voorkomen, raden wij aan om niet in de nevel te staan of door de nevel te lopen.

Melding maken

U kunt een melding maken wanneer u zelf larven of een nest van deze eikenprocessierups ziet. Maak de melding via Fixi.

Over de eikenprocessierups

De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is een harige rups van een onopvallende nachtvlinder. De rups leeft in eikenbomen. De rups heeft grijze flanken, een zwarte streep over de rug en een zwarte kop. Vanaf de derde vervelling, rond eind mei, ontstaan er microscopisch kleine brandharen. Bij aanraking ontstaan er diverse allergischereacties op huid, ogen en luchtwegen. Vanaf juli/augustus bewegen de rupsen zich nauwelijks meer door de boom en verpoppen ze tot vlinder.