Informatie over het coronavirus

In de stad Wuhan, in het binnenland van China, is een uitbraak van een nieuw coronavirus.

Op dit moment doen de Chinese autoriteiten onderzoek naar het virus en de bron van de besmettingen.

Ook buiten China zijn er meldingen van besmettingen bij mensen die onlangs in het gebied zijn geweest. In Nederland zijn er nog geen besmettingen gemeld.

Mocht u onlangs (afgelopen 14 dagen) teruggekeerd zijn uit Wuhan en griep ontwikkelen, neemt u dan telefonisch contact op met uw huisarts. Bij overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD (078-7708508).

De meest recente informatie is te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.