Grote financiële uitdaging ondanks positieve jaarrekening

De jaarrekening 2019, waarin het college vertelt waar de gemeente haar geld aan heeft uitgegeven, is afgesloten met een klein positief resultaat van € 28.000,00. "We hebben boekjaar 2019 met een klein positief resultaat kunnen afsluiten, dat is fijn. We kijken echter ook vooruit naar de komende jaren en dan zien we grote uitdagingen om financieel gezond te blijven" aldus wethouder Theo Boerman van financiën.

Effect coronacrisis

"We weten niet nog wat de coronacrisis voor effect heeft op de financiën. Door COVID-19 hebben mogelijk meer mensen hun baan verloren en zijn er bijvoorbeeld minder gelden opgehaald van leges", legt Theo Boerman uit. Landelijk worden gesprekken gevoerd met het Rijk voor een compensatiemogelijkheden.

Vooruitzichten na 2020

Ondanks dat 2019 positief is afgesloten kijkt de wethouder met grote zorgen naar de komende, lastige jaren. De wethouder : "De komende jaren verwachten we tekorten vanwege o.a. Jeugdhulp die een groot beroep gaat doen op de financiën. Ook de gewijzigde verdeling van Rijksgeld onder de gemeenten maakt kijken naar de toekomst moeilijk en zeer zorgelijk." 

Collegeprogramma op schema

De uitvoering van het collegeprogramma met alle plannen die het college aan het begin van de collegeperiode heeft vastgelegd ligt op schema. Tot nu toe konden deze plannen uitgevoerd worden. Zorgpunt ligt bij de noodzaak van extra personeel. De komende maanden wordt er, middels inhuur en het uitvoeren van onderzoek focus2020, gekeken hoe dit structureel opgelost kan worden.

Naar de Jaarrekening