Crisiswoning voor opvang tijdens oplopende problemen

Sinds 1 juni 2020 heeft Hardinxveld-Giessendam een crisiswoning. Een crisiswoning is bedoeld voor mensen die in een probleemsituatie verkeren en die tijdelijk een veilige plek nodig hebben. Wethouder Trudy Baggerman: "Vanuit het Sociaal team kwam het signaal dat we regelmatig omhoog zitten in het woningaanbod is crisissituaties. De wens van de gemeente was een eigen crisiswoning om sneller hulp te kunnen bieden aan inwoners van de gemeente. Samen met de regio, portefeuille Beschermd Wonen, heb ik gekeken of er een crisiswoning gerealiseerd kon worden in Hardinxveld-Giessendam. Met de medewerking van Fien Wonen is dit gelukt!" Op dinsdag 16 juni vond de sleuteloverdracht van de woning plaats tussen wethouder Trudy Baggerman en Remon Dul, manager Wonen en Vastgoed bij Fien Wonen.

Foto sleuteloverdracht

Een crisiswoning is bedoeld voor mensen die in een probleemsituatie verkeren. "In een crisissituatie wil en moet je snel kunnen schakelen en hulp aanbieden. Dat lukte vaak niet door het tekort aan ruimte en dat is natuurlijk geen wenselijke situatie. Met de crisiswoning kan het Sociaal team snel schakelen en kunnen mensen in hun eigen omgeving blijven, met bekenden om zich heen", aldus Trudy Baggerman. Met de woning in eigen gemeente neemt de druk op de regionale opvang af. Trudy Baggerman: "Voorheen was het zo dat mensen aangewezen waren op een plekje in een instelling, een woning elders in de regio of Het Leger des Heils. Door de crisiswoning kan iedereen even op adem komen en kan snel gekeken worden welke hulp nodig is voor inwoner of gezin. Hoe sneller we iets kunnen doen, hoe kleiner we het probleem proberen te houden!"

Fien Wonen stelde woning beschikbaar

Fien Wonen stelde de woning beschikbaar. De woning wordt nu gehuurd door de gemeente en is ingericht voor de verhuur en opvang van personen die tijdelijk (3 tot 6 maanden) in een noodsituatie verkeren. Kringloopwinkel De Cirkel, Thuisin Bakker Kleur & Sfeer en inwoners hebben spullen geschonken om de woning in te richten. “De crisiswoning in Hardinxveld-Giessendam biedt echt een oplossing voor noodsituaties. Een veilige plek om te wonen is van groot belang voor iedereen. In een crisissituatie is die veiligheid niet altijd gegarandeerd. Het is heel fijn voor de gemeente om een woning te hebben die specifiek voor dit doel bestemd is. De huurders kunnen zo op een veilige plek weer tot rust komen”, aldus directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg van Fien Wonen. Ze geeft aan blij te zijn dat een mooi idee door een goede samenwerking gerealiseerd is.

Begeleiding en zorg door Sociaal team

Het Sociaal team zorgt voor begeleiding en hulp in de oorzaak van het probleem. Zo wordt er gezorgd voor 24-uurs begeleiding en wordt er gezocht naar een lange termijn oplossing. De kamers in de crisiswoning zijn niet enkel te huren voor sociale huurders, maar ook voor mensen uit een koopwoning of vrijesector woning.