Groen licht voor bedrijventerrein 't Oog

Op 3 juni 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan "'t Oog Bedrijven". Met de uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en mag het bedrijventerrein worden ingericht. "Met dit bedrijventerrein maken we het mogelijk voor bedrijven om uit te breiden of te verhuizen naar een ander en/of groter pand", aldus wethouder Trudy Baggerman.

Vanwege de bezwaren die op het bestemmingsplan waren binnengekomen, was het nodig om de uitspraak van de Raad van State over het plan en de bezwaren af te wachten. Na onderzoek en een zitting in maart, heeft de Raad van State alle beroepen ongegrond verklaard. Dit houdt in dat de fase van bouwrijp maken van het plangebied kan worden gestart. Op 3 juni is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Vrije kavels

Met het bekendmaken van de plannen hebben meerdere ondernemers aangegeven interesse te hebben in de kavels op het nieuwe bedrijventerrein. Trudy Baggerman: "Het zijn met name Hardinxveld-Giessendamse bedrijven die interesse hebben in de kavels." Op dit moment wordt contact opgenomen met al deze ondernemers om te kijken of zij nog steeds interesse hebben.