Reconstructie gemeentehaven gestart

Woensdagochtend 27 mei heeft wethouder Theo Boerman, onder deskundige begeleiding van De Klerk BV uit Werkendam en in bijzijn van Rob den Breejen van Den Breejen Shipyard, een damwand in de grond gedrukt in de gemeentehaven in Boven-Hardinxveld. Deze handeling was het moment om de start van de reconstructie van de gemeentehaven te markeren.

Reconstructie gemeentehaven

De start van de werkzaamheden in de gemeentehaven is het resultaat van een jarenlang proces. Om tot dit moment te komen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met scheepswerf Den Breejen Shipyard. Daarnaast zijn drie bedrijfswoningen aangekocht, is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld en een aanbestedingsprocedure doorlopen.

Aan het begin van dit proces zijn aanvragen voor subsidie bij de provincie Zuid-Holland ingediend. De subsidie, van ruim € 1,7 miljoen, is door de provincie toegekend. "Ik ben blij dat de provincie de economische potentie van de haven en aangrenzende terreinen inziet. Nu kunnen we aan de slag met verbeteren van de gemeentehaven voor de binnenvaart en maritieme bedrijvigheid", aldus wethouder Theo Boerman.

Door verkoop van een deel van de haven aan Den Breejen Shipyard en de toegekende subsidie, is het mogelijk de haven met kades en kadevoorzieningen volledig te vernieuwen en te laten voldoen aan de huidige eisen en te zorgen voor een optimale economische benutting. Vanwege de aanwezigheid van PFOA/PFAS in de bodem en de onduidelijke regelgeving rond het verwerken en afvoeren van de baggergrond, is het werk een jaar later dan gepland van start gegaan. Wethouder Theo Boerman: "De planvorming en –voorbereiding is een ontzettend ingewikkelde en tijdrovende klus geweest. We hebben ook nog lang moeten wachten voor we van start konden gaan. Ik ben heel gelukkig dat het moment nu daar is. Ik verwacht dat de werkzaamheden eind 2020 zijn afgerond."

Verschillende fases van de werkzaamheden

Het werk in het in ons bezit blijvende deel van de gemeentehaven, uitgevoerd door De Klerk, sluit aan op de vernieuwing van het verkochte deel van de haven. Er is sprake van één totaalontwerp, uitgevoerd door één aannemer. De gemeente en Den Breejen Shipyard zijn opdrachtgever voor hun eigen deel. Zo kan een optimale fasering van de werkzaamheden plaatsvinden. Door deze fasering in werkzaamheden kan de laad- en loskade tijdens de werkzaamheden in gebruik blijven en de hinder voor de binnenvaart zoveel mogelijk beperkt worden.