Gemeente Hardinxveld-Giessendam presenteert sluitende begroting 2021-2024

  • Gemeente Hardinxveld-Giessendam presenteert sluitende begroting 2021-2024

    05 november 2020

    Het college van B&W presenteert op donderdag 12 november de sluitende begroting 2021-2024 aan de gemeenteraad. In de begroting staan alle onderwerpen en projecten beschreven waar de komende jaren aan gewerkt wordt. De begroting 2021 is sluitend en bevat een stelpost bestemd voor samenhangende maatregelen die voortvloeien uit een ingezet intern en extern organisatieonderzoek.

  • Begroting in een oogopslag

    05 november 2020, pdf, 1MB