In gesprek over "van het gas af"

Maandagavond 9 november hebben we in Hardinxveld-Giessendam onze eerste online bewonersavond gehad over de Transitievisie Warmte 2021. In welke buurt beginnen we met de voorbereidingen voor aardgasvrij wonen? Wat zijn de alternatieven per wijk en hoe pakken we het aan? Dat staat in de Transitievisie Warmte 2021 die elke gemeente in 2021 moet hebben. Deze visie maken wij samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarom is de gemeente gestart met online bewonersavonden.

Het jaar 2021 wordt een belangrijk jaar

In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat Nederland de komende jaren steeds meer duurzame energie gaat opwekken. En dat we gaan stoppen met het gebruik van aardgas in onze gebouwen. Zo zorgen we samen dat onze CO2-uitstoot sterk vermindert.
De opgave om energieneutraal te worden in 2050 is groot en complex. Daarom maken we steeds gerichte keuzes voor de korte termijn. Tot medio 2021 werken we aan twee belangrijke onderwerpen waarover we (digitaal) in gesprek gaan met de samenleving: Transitievisie Warmte en RES 1.0. De eerste avond is goed bezocht. Wethouder Jan Nederveen van Duurzaamheid: "Ik kijk hier met een positief gevoel op terug. Er waren veel betrokken bewoners. Sommigen met al heel veel kennis over het onderwerp. Er werd een aantal kritische vragen gesteld. Dat houdt ons scherp. Technisch was het best een uitdaging, maar al met al een mooie start van ons participatietraject."

Denk mee!

Tot 21 november houden we een online enquête via het participatieplatform denkmee.drechtstedenenergie.nl/hg om op te halen wat u belangrijk vindt bij de overstap naar aardgasvrij. Doet u mee?

Van concept-RES naar RES 1.0

Welke duurzame energiebronnen kunnen we benutten? Hoeveel duurzame energie wekken we in 2030 op? Dat staat beschreven in de concept-Regionale Energiestrategie (RES). "De komende maanden werken we samen met andere gemeenten toe naar een definitieve versie, die op 1 juli 2021 klaar moet zijn. In deze fase spelen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol", aldus Jan Nederveen. Wat gaat de uitvoering van de RES voor u betekenen? We vragen iedereen om mee te denken aan de uitwerking van de eerste beelden. Daarvoor zetten we een intensief participatieprogramma op, waaraan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op allerlei manieren kunnen deelnemen. Lees hier de concept-Regionale Energiestrategie www.drechtstedenenergie.nl/res