Versnelling van woningbouw door Woningmakers

De inzet van Hardinxveld-Giessendam is om minimaal voldoende huizen te bouwen voor de lokale behoefte. Maar hoe zorg je ervoor dat alle woningbouwprojecten ook goed lopen? Woningmakers Hardinxveld-Giessendam helpt hierbij. Wethouder Trudy Baggerman: "Door de samenwerking met de verschillende partijen is het mogelijk om inzichtelijk te krijgen wat de plannen zijn en plannen te versnellen of bij te sturen waar nodig."

Woningmakers is een samenwerking tussen verschillende marktpartijen, woningcorporatie Fien Wonen en de gemeente. Het doel van Woningmakers is om door samen te werken de woningbouw te versnellen. "Wanneer plan A vertraging oploopt, kunnen we kijken of we plan B naar voren kunnen halen. Zo komt de bouw niet stil te liggen, maar kan er gewoon doorgewerkt worden", aldus Trudy Baggerman.

Passend bij lokale woonvisie

In de contacten wordt niet alleen gekeken naar lopende plannen, maar naar de toekomst. Welke plannen liggen er op de plank, matchen deze plannen met de lokale woonvisie van de gemeente en worden er genoeg verschillende soorten woningen gebouwd? "Allemaal vragen die we op tafel leggen. We willen huizen bouwen voor starters, maar ook voor midden- en hoger opgeleiden. Daarnaast moet er ook voldoende aanbod van sociale koopwoningen zijn", vertelt Trudy Baggerman. In totaal zijn er nu 10 bedrijven en organisaties aangesloten bij Woningmakers. Trudy Baggermag: "We groeien nog steeds, dus het worden er steeds meer. En dat is alleen maar goed! Het is een gezamenlijke klus om ervoor te zorgen dat er voor iedereen een geschikte woning is."