Samenwerkingsconvenant gemeente en Buurttoezicht getekend

Gemeente en Buurttoezicht hebben op donderdag 10 september een handtekening gezet onder het samenwerkingsconvenant. In dit convenant zijn onderlinge samenwerkingsafspraken vastgelegd. De ondertekening vond plaats op het gemeentehuis door burgemeester Dirk Heijkoop en de algemeen coördinator van Buurttoezicht Ciska van Herwijnen.

Professionalisering in de samenwerking

Het is al langer een wens van zowel de gemeente als van Buurttoezicht om tot duidelijke samenwerkingsafspraken te komen. Buurttoezicht vervult zijn rol onder regie van de gemeente. Ook heeft de gemeente een faciliterende rol richting Buurttoezicht. Zo regelt de gemeente onder andere het drukwerk en zorgt het voor de vergaderfaciliteiten. Dit zijn voorbeelden van zaken die nu in het convenant zijn vastgelegd. Burgemeester Dirk Heijkoop: "Met het ondertekenen van het convenant maken beide partijen weer een professionaliseringsslag in de samenwerking." Buurttoezicht is als organisatie zelf ook al langer bezig met deze professionalisering: de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd op bijvoorbeeld het gebied van opleidingen, trainingen en de doorontwikkeling van de vrijwilligersorganisatie.

Samenwerking gemeente en Buurttoezicht

“Het tekenen van dit mooie convenant bevestigt de wederzijdse band tussen gemeente en Buurttoezicht", aldus Ciska van Herwijnen. Er vindt regelmatig afstemming en overleg plaats over allerlei zaken. Hierbij zijn ook andere partners betrokken zoals de politie Lek- en Merwede en welzijnsorganisatie Servanda. "Door deze integrale samenwerking maken we ons dorp een stukje veiliger", aldus burgemeester Dirk Heijkoop. "Het is goed om te zien dat al deze partijen veel tijd en energie investeren in een goede relatie en dat is één van de belangrijkste redenen waarom deze samenwerking goed (ver)loopt." In het kader van deze samenwerking bood de gemeente afgelopen februari nog 45 nieuwe zaklampen aan tijdens de viering van het tienjarig jubileum van de vrijwilligersorganisatie.

Doel Buurttoezicht

De vrijwilligers van Buurttoezicht vervullen een oog- en oorfunctie voor de politie en gemeente. "Veiligheid in de wijk is het beste in beeld bij de inwoners zelf", aldus Ciska van Herwijnen. De bereikbaarheid van Buurttoezicht voor bewoners, instellingen en bedrijven is laagdrempelig. Meldingen van gebreken, zoals kapotte verlichting en hekken, maar ook gevaarlijke situaties kan Buurttoezicht gemakkelijk doorgeven aan de gemeente of de politie. Burgemeester Dirk Heijkoop en Ciska van Herwijnen sluiten af: “Een veiliger Hardinxveld-Giessendam: voor elkaar, met elkaar."