April

  • Spelregelbord bij voetbalkooien

    28 april 2021

    De gemeente plaatst met ingang van maandag 26 april 2021 een spelregelbord bij beide voetbalkooien. Het doel van de borden is om iedereen die gebruik maakt van de voetbalkooi te wijzen op een aantal regels. De regels zorgen voor een veilige en plezierige speelplek voor zowel de gebruikers als de omwonenden. Met de borden doet de gemeente ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers. Een van de regels is dat, met het oog op de ervaren geluidsoverlast, het verboden is om de kooi te gebruiken tussen 21.00 en 08.00 uur.